Start campaniei de salubrizare de primăvară

Start campaniei de salubrizare de primăvară
Start campaniei de salubrizare de primăvară

Conform Dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău, până la data de 14 aprilie curent, în capitală se desfășoară ample acţiuni de amenajare şi salubrizare!

☝Astfel, conducătorii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ și cei ai asociațiilor de locatari vor asigura: 

-colectarea și evacuarea, în termene restrânse a frunzelor uscate de pe terenurile aferente blocurilor de locuințe (curțile de bloc) din administrare; 

-evitarea depozitării deșeurilor menajere pe grămezile de frunze, precum și evacuarea grămezilor de frunze adunat; 

-efectuarea și menținerea curățeniei pe teritoriul și în jurul platformelor de colectare a deșeurilor menajere din curțile blocurilor de locuințe din administrare; 

-efectuarea și menținerea curățeniei pe teritoriul locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de sport din curțile blocurilor de locuințe din administrare;

Preturile și Întreprinderele Municipale vor prezenta informația totalizată către Direcția generală locativ-comunală și amenajare privind acțiunile întreprinse pe perioada bilunarului de primăvară. 

Invităm și locuitorii urbei, agenții economici, instituţiile publice, gestionarii de imobile să participe activ la marea curăţenie de primăvară ca să avem un oraș curat și îngrijit!