Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023

Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023
Totalul Campaniei de salubrizare de primăvară 2023

„Curățenia generală de primăvară” din perioada 06 martie-14 aprilie 2023.

Ca rezultat în bună conlucrare cu serviciile municipale de profil, gestionarii fondului locativ, instituţiile publice, agenţii economici, societatea civilă s-a reuşit realizarea sarcinilor trasate în acţiunile de curățenie.

Zilnic în municipiu pentru salubrizarea manuală a spațiilor publice și curților blocurilor de locuințe au fost antrenați de la 350 până la 400 lucrători ai ÎMGFL și ÎMSL, iar în zilele de duminică circa 65 de lucrători. Pentru evacuarea deșeurilor vegetale Întreprinderilor municipale li s-au pus la dispoziție mijloace de transport atât din cadrul ÎMSL de sector cât și din alte organizații. 

Concomitent cu lucrările de salubrizare manuală s-a efectuat și salubrizarea mecanizată a arterelor principale și secundare, precum și a trotuarelor cu ajutorul utilajelor Hako și aspiratoarelor atașabile la tractoare. Lucrări au fost efectuate în toate sectoarele capitalei!!! 

În sectorul Botanica, în colaborare cu Pretura de Sector au fost organizate acțiuni de salubrizare a albiei râului Bâc în comun cu Parcul urban de troleibuze, au fost organizate acțiuni de salubrizare a str. Decembriștilor de comun cu Parcul urban de autobuze cu suportul acordat de ÎMSL Botanica în ceea ce privește transportarea deșeurilor menajere și a vegetației uscate, a fost salubrizat parcul din șos. Muncești (lacul „Victoria”) de comun cu elevii școlii nr. 3, acțiuni privind plantarea arborilor în parcul de odihnă ,,Serghei Lazo”, au fost sădiți arbori decorativi de către angajații Preturii pe bd. Dacia, 30, salubrizată zona verde din șos. Muncești, 282. S-a organizat salubrizarea lacului/parcului ,,Muzeul Satului” de comun cu elevii și profesorii Colegiului de Ecologie, au fost antrenate instituțiile de învățământ privind salubrizarea str. Valea Crucii, 9 și str. Nuferilor. 

În sectorul Centru au fost efectuate lucrări precum, salubrizarea terenurilor de acumulare a deșeurilor, salubrizarea subsolurilor, salubrizarea teritoriilor adiacente blocurilor locative, fiind organizate zilnic rute de evacuare a resturilor vegetale și menajere din sectorul gestionat. De către ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au fost executate lucrările de greblare, evacuarea frunzișului, a crengilor depozitate la aliniamentul străzilor din sector, curățirea și amenajarea izvoarelor din parcul „Valea Morilor”, a fâșiei riverane a râurilor și lacurilor. La fel, au fost salubrizate parcurile „Valea Morilor” și „Valea Trandafirilor”, și scuarele din sector. Totodată, de către ÎM Regia „Exdrupo” s-au efectuat lucrări de curățire a podurilor și a fost spălat parapetul podului din strada Ismail. A fost vopsit parapetul - podul Miorița, șos. Hâncești; spălarea deliniatoarelor rutiere la mai multe intersecții.

În sectorul Centru! La solicitarea Preturii și gestionarului blocului locativ au fost demontate și evacuate mai multe garduri și îngrădiri provizorii. Totodată, la 18 martie 2023, a fost organizată Campania de salubrizare a  Parcului „Valea Trandafirilor”, unde au participat circa 280 de persoane, fiind evacuate 2 rute de deșeuri menajere. Tot în acea zi împreună cu elevii Liceului cu Profil Sportiv  a fost readus în stare sanitară terenul din spatele căminelor studențești din strada Hristo Botev. A fost organizată acțiunea de salubrizare a parcului-pădure din strada Nicolae Testimițeanu, 29/2. Pe 24 martie de comun cu 50 elevi ai Centrului de excelență în administrarea afacerilor a fost organizată acțiunea de salubrizare a teritoriului scuarului din bd. Iuri Gagarin 10, iar pe 31 a fost organizată acțiunea de salubrizare a spațiului public din perimetrul străzilor Drumul Viilor - Lech Kaczynski - Trifan Baltă la care au participat circa 350 elevi ai liceelor din sector. Tot în acea zi, 50 de studenți din cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” au efectuat lucrările de igienizare a zonelor afectate de poluare prin depozitarea deșeurilor pe domeniul public din mai multe străzi, inclusiv albiile afluenților râului Bâc .

În sectorul Buiuicani, de comun cu Pretura de sector la fel au fost organizate mai multe acțiuni de salubrizare. De exemplu, în prima săptămână de campanie s-a organizat o acțiune de salubrizare a zonei din str. Ion Creangă, 14-18. Sâmbătă, 11 martie a fost organizată o amplă acțiune de salubrizare în jurul Cooperativei de Construcție a Garajelor din str. Liviu Deleanu, 34. Pe data de 18 martie s-a efectuat acțiunea de salubrizare în parcul „Valea Morilor”, zona „Aventura Park”. La data de 25 martie s-a efectuat acțiunea de salubrizare în pădurea - parc „Butoiaș”,  str. Nicolae Costin. Pe data de 1 aprilie s-a efectuat acțiunea de salubrizare în parcul „La Izvor”.

Cât despre sectorul Rîșcani, în această perioadă au fost lichidate gunoiștile depistate pe o suprafață de peste 1800 m.p. pe următoarele adrese: str. Carierii, str. Circului (sector particular), str-la Studenților, str. Ankara. De asemenea, cu implicarea Preturii sectorului Râșcani, au fost lichidate micro gunoiște – str. Tudor Vladimirescu (de-a lungul râulețului „Țiganca”), pădure-parc din str. Calea Orheiului (perimetrul Mina Chișinău), str. Florilor (pe tronsonul str. Bogdan Voievod-str. Studenților). Totodată, în perioada menționată, la desfășurarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului sectorului administrat, în zilele de sâmbătă au luat parte, aproximativ peste 2000 de persoane, care au efectuat lucrări de salubrizare a spațiilor publice.  

De altfel, și în sectorul Ciocana, curățenia a mers în toi!! Astfel, în cadrul bilunarului de primăvară 2023, au fost evacuate 626 rute de frunziș,  vegetație, crengi, gunoi de construcție și menajer etc., au lucrat 218 unități de tehnică, implicați circa 3565 angajați din sfera publică și privată (agenți economici) și voluntari. Astfel, 35 elevi  ai Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2  au participat la lucrările de curățenie în Pădurea-parc „Râșcani” din sectorul Ciocana. Totodată, susținând apelul Primarului General al mun. Chișinău Ion Ceban, circa 90 elevi și cadre didactice din Instituția Publică Liceul Teoretic „C. Negruzzi”, s-au mobilizat activ în Campania de salubrizare de primăvară. Ampla acțiune a avut loc în Pădurea-Parc „Râșcani”. Pe 17 martie, funcționarii Preturii pe Aleea școlarilor, partea de jos, împreună cu muncitorii ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, elevi ai IP LT „Petru Zadnipru” și voluntari, au plantat arbori de specia prunus nigra, scoruș și tuie occidentală smaragd cu balot, arbuști de ederă, forsiția, hibiscus, ienupăr. Concomitent, circa 125 angajați ai instituțiilor medicale, serviciilor municipale, procuraturii, judecătoriei, poliției, detașamentului de salvatori au salubrizat teritoriile adiacente instituțiilor din gestiune. La marea curățenie organizată la inițiativa Primarului General al mun. Chișinău, s-au alăturat și membrii mai multor organizații din sector. Astfel, AO „AIVRAT” a fost reprezentată de 20 veterani, AO „Maica Îndurerată” - 8 veterani, AO a veteranilor din Afganistan - 12 persoane, AO a veteranilor din sectorul Ciocana - 9 persoane, ÎMSL Ciocana, în componență de 20 persoane, APLP 54/218 în componență de 22 persoane. Totodată, membrii Asociației de coproprietari în condominiu nr. 56/282 din str. Maria Drăgan, 42, au organizat activități pentru amenajarea și salubrizarea curții locative, pantei adiacente blocului locativ și scuarului panoramic. Astfel, 25 locuitori ai blocului împreună cu administratorul, au greblat, măturat, afânat terenul, au evacuat gunoiul și au plantat circa 60 arbori de speciile tei, salcâm, arțar, flori și arbuști. În Pădurea-parc „Râșcani” a fost desfășurată o amplă acțiune de curățenie, la care au participat circa 150 elevi ai Școlii Profesionale nr. 7, însoțiți de personalul didactic al instituției. Mai mulți tineri din cadrul Centrului de Excelență în energetică și electronică, însoțiți de personalul didactic al instituției au organizat o acțiune de salubrizare și ecologizare a teritoriului și zonei din preajma instituției, iar peste 70 de voluntari din cluburile sportive „Fight Club”, „Garuda” și „Kombat” au participat la acțiunile de salubrizare în scuarul Ginta Latină și Pădurea-parc „Nicolae Milescu Spătarul”.

Acțiuni social-ecologice de plantare a arborilor și arbuștilor realizate în parteneriat cu voluntari și ÎM „AGSV”.  A fost organizată plantarea a 819 arbori și arbuști și au participat 168  persoane.

Informația cu privire la rezultatele desfasurarii Actiunii “Rîu curat de la sat la sat”, 2023 - au fost amenajate și curățate 48 de izvoare din Mun. Chișinău. 

În perioada preconizată 6 martie – 14 aprilie 23 și Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” a efectuat următoarele măsuri:

1. Curăţirea teritoriului cimitirelor şi teritoriilor adiacente de frunziş, resturi vegetale şi gunoi menajer de pe teritoriul a 162 ha,  și în volum de 863 m3  inclusiv:

⦁ Central, Catolic, Şt. Ciobanu, Sf. Treime, Buiucanii Vechi, Petricani, Băcioii Noi, Sculeni, Ciocana – 17  ha   - 286 m3

⦁ Sf. Lazăr –  145 ha   577 m3.

2. Acordarea mijloacelor de transport în cantitate de 216 rute la evacuarea gunoiului. 

3. Zilnic se efectuează curăţirea de pe str. Mateevici – V. Alecsandri în jurul cimitirului „Central”, str. Doina în jurul cimitirului „Sf. Lazăr”  şi teritoriul adiacent cimitirelor municipale.

Între timp, Direcția Generală educație, tineret și sport și Șefii Direcțiilor din sectoarele municipiului au pus în seama conducătorilor instituțiilor de învățământ și educație subordonate sarcini concrete, menite să asigure succesul companiei în cauză. Astfel, la lucrările de salubrizare a instituțiilor educaționale din mun. Chișinău în total au participat 1650 angajați și 745 elevi. în scopul bunei organizări a acțiunilor susmenționate s-a conlucrat cu Agenția Gospodărească „Spațiile Verzi”, mun. Chișinău.

ÎM Regia „Autosalubritate” - în perioada campaniei de salubrizare în mun. Chișinău „Curățenia generală de primăvară” au fost evacuate 212,4 mii m3 deșeuri. Au fost îndeplinite 5218 auto curse, inclusiv 102 curse pentru lichidarea microgunoiștilor stihiinice. Au fost spălate, dezinfectate, reparate, vopsite și schimbate 319 containere vechi, au fost instalate 760 containere noi. Au fost efectuate raiduri privind încheierea contractelor în sectorul particular și cu agenții economici. Astfel, în sectorul particular au fost încheiate 91 contracte noi și 26 acorduri adiționale, iar cu agenți economici - 129 contracte noi și 49 acorduri adiționale. Zilnic de la stația de transfer au fost evacuate deșeurile la poligonul Țînțăreni, în perioada bilunarului de primăvară au fost transportate 18,3 mii tone deșeuri.

Concomitent, informăm că acțiunile de salubrizare și amenajare vor continua și vor fi întreprinse măsuri de menținere a ordinii sanitare.