Apel către administratorii blocurilor de locuințe

Apel către administratorii blocurilor de locuințe

În conformitate cu decizia CMC nr. 3/5 din 20.02.2020 „Cu privire la îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020” (completată prin decizia CMC nr. 6/11 din 21.05.2020 „Cu privire la operare de modificări în decizia CMC nr. 3/5 din 20.02.2020”) Direcția generală locativ-comunală și amenajare desfășoară anual Programul de închidere a tuburilor pentru deșeuri din casele scărilor blocurilor de locuințe, amenajând platforme în curțile de bloc. 

Menționăm că acest program are drept obiectiv îmbunătățirea mediului urban prin înlocuirea ghenelor de gunoi vechi și neigienice din casele scărilor blocurilor de locuințe cu platforme modulare moderne de colectare selectivă a deșeurilor. 

În perioada 2020-2022, au fost amenajate 152 de platforme modulare la 112 adrese din Chișinău pentru 178 de blocuri de locuințe, pentru colectarea deșeurilor municipale pe două fracții - biodegradabile și reciclabile. În același timp, au fost închise tuburile de gunoi la 367 de scări la peste 178 de blocuri de locuințe.

În acest context facem apel către administratorii blocurilor de locuințe dotate cu tuburi pentru deșeuri în casele scărilor, să aplice la acest program municipal prezentând solicitările de rigoare cu semnăturile autentice ale locatarilor (peste 70% dintre aceștia). Ulterior, în baza solicitării se va întocmi și aproba planul de încadrare în teritoriu a platformei pentru deșeuri, precum și se va include în lista adreselor în cadrul programului municipal.

Totodată, vă comunicăm despre necesitatea și avantajele implementării acestui proiect:

1) Respectarea prevederilor Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 12/3 din 23.07.2020, precum și ale Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, în parte ce țin de asigurarea procesului de sortare pe fracții a deșeurilor menajere.

2) Eliminarea situației antisanitare (miros urât, șobolani) din scările blocurilor de locuințe care sunt dotate cu tuburi și camere pentru deșeuri.

3) Participarea locatarilor la procesul de sortare și ulterior reciclare a deșeurilor menajere.