ANUNȚ privind posturile vacante din cadrul DGLCA

ANUNȚ privind posturile vacante din cadrul DGLCA

Direcția generală locativ-comunală și amenajare anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

Șef - Secția evidență contabilă

Specialist principal - Secția evidență contabilă

Atașat găsiți documentele cu mai multe informații și formularul de participare. 

Files