Campania de salubrizare de primăvară în municipiul Chişinău - continuă.

Campania de salubrizare de primăvară în municipiul Chişinău - continuă.

Zilnic în municipiu pentru salubrizarea manuală sunt antrenați de la 350 până la 400 de lucrători, iar în zilele de duminică circa 75 de muncitori. 

Pentru evacuarea deșeurilor vegetale fost puse la dispoziție până la 35 de mijloace de transport. În acest sens, în procesul de salubrizare cu implicarea transportului din dotarea parcului auto al ÎMSL-urilor săptămâna trecută au fost efectuate 207 rute de evacuare a deșeurilor.

De asemenea, au fost efectuate lucrări de demolare a gheretelor, porților, gardurilor și dispozitivelor anti-parching improvizate/neautorizate pe terenurile publice, demontarea si evacuarea elementelor din metal uzat de pe terenurile de joacă pentru copii, din curțile blocurilor locative. Au fost evacuate deșeuri din construcție, frunziș și ramuri uscate.

Concomitent cu lucrările de salubrizare manuală a fost efectuată și salubrizarea mecanizată a arterelor principale și secundare, precum și a trotuarelor, cu ajutorul utilajelor „Hako” și aspiratoarelor atașabile la tractoare. În aceste lucrări zilnic au fost antrenate circa 20 de unități.

Totodată, ÎMSL-urile de sector au efectuat săptămâna trecută lucrări de spălare a trotuarelor și stațiilor de așteptare a transportului public din gestiunea acestora, mai exact:

-ÎMSL Botanica - bd. Dacia, 1-47, bd. Dacia, 26-44, inclusiv scările și bd. Decebal (partea impară),

-ÎMSL Centru - stațiile de așteptare a transportului public și a coșurilor de gunoi din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ismail, bd. Constantin Negruzzi, bd. Iuri Gagarin, str. București, str. Tighina, str. Alexei Mateevici, str. Ciuflea, str. Pan Halippa, șos. Hîncești, str. Gheorghe Asachi, str. Vasili Dokuceaev, str. Miorița, str. Grenoble, str. Nicolae Testemițanu, str. Ialoveni, inclusiv trotuarul, trotuarul tehnic și pista pentru bicicliști din str. 31 August 1989.

Primăria Chişinău muţumeşte angajaţilor din cadrul APL Chişinău şi tuturor voluntarilor, pentru implicarea în ,,Campania de salubrizare de primăvară".

Astfel, în weekendul trecut:

* Pretura sectorului Botanica, în cooperare cu Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze", Întreprinderea Municipală Servicii Locative (ÎMSL) și Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi", au organizat o acțiune de curățenie privind salubrizarea albia rîului Bîc. Voluntarii au fost asigurați cu mănuși, pungi, precum și transport pentru evacuarea deșeurilor. Au participat circa 90 de persoane.

* Pretura secotrului Centru - la 30 martie, peste 200 de voluntari, locuitori, elevi, profesori, sportivi, angajați ai Direcțiilor de sector alături de funcționari ai Preturii sectorului Centru au luat activ parte la salubrizarea Parcului ,,Valea Trandafirilor". Au participat: angajaţi ai Direcției generale educație, tineret și sport Centru, Direcția pentru protecția drepturilor copilului Centru, angajaţi ai 23 de grădinițe din sector, Clubul sportiv „Garuda”, Platforma națională a tinerilor pentru participare activă.

* Pretura sectorului Rîșcani a intervenit în parcul-pădure din str. Florilor. Au participat angajații Preturii sectorului Rîşcani, DETS Rîșcani, elevii din IPLT „Ştefan cel Mare”, LT „Natalia Gheorghiu”, IPLT „Mihail Kogălniceanu”, dar și alți locuitori ai capitalei.

* Pretura sectorului Ciocana. Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, membrii Asociației veteranilor de muncă din sectorul Ciocana, Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan a Republicii Moldova”, Asociației Invalizilor și Veteranilor Războaielor din Afganistan și Transnistria și Asociației Obștești „Cernobîl” au participat în weekend la curățarea malurilor râului Bîc. Au participat circa 60 de persoane.