Candidații admiși la concursul pentru ocuparea unei funcții vacante

1 / 1

1.

În rezultatul anunțului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul Serviciului achiziții publice, conform Procesului-verbal al Comisiei de concurs nr.1 din 17 octombrie 2022 se anunță candidații admiși la concurs:

- Morari Liuba

- Teleman Oxana

- Voloșenco Liliana

Proba scrisă se va desfășura la data de 21 octombrie 2022, ora 10:00, în incinta Direcției Generale Locativ-Comunală și Amenajare.