ANUNȚ Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău", este supus consultărilor publice

ANUNȚ Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău", este supus consultărilor publice

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) iniţiază, începând cu data de 15.11.2022, consultarea publică al proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău".

Scopul proiectului este realizarea prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 14/1 din 28 septembrie 2022 „Cu privire la formarea și autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul privat al municipiului din Calea Ieșilor, 36 ", pentru amenajarea unui depozit de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este soluţionarea problemelor ce ţin de deşeurile rezultate din activităţile de construcţii şi demolări.

Prevederile de bază ale proiectului stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condiţii ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cetăţenii din municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a elaborării deciziei este aprobarea și respectarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea condiţiilor necesare pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Propunerile pot fi expediate până la data de 05.12.22, ora 17:00, pe adresa: str. M. Eminescu, 33 (Direcția generală locativ-comunală și amenajare), responsabil dl Vasile EFROS, Șef Direcție amenajare și mediu a DGLCA, tel. (022) 24-11-90, sau pe adresa electronică: sef.das.dglca@pmc.md.

Files