Apel către cetățeni

În legătură cu organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului mun. Chişinău în perioada 03.03.2014 – 14.04.2014, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare apelează la conştiinţa tuturor locuitorilor mun. Chişinău să contribuie prin implicare la efectuarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului mun. Chişinău şi reîmprospătarea acestuia în ajunul sfintelor sărbători de paşti. La data de 15.03.2014 Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare alături de Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ 1-23 vor îndeplini lucrări de salubrizare şi amenajare la următoarele adrese:

ÎMGFL nr.1– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Minsk- Sarmizegetusa, bd. Decebal de la şos. Munceşti pînă la str. N. Zelinski;

ÎMGFL nr.2 – salubrizarea teritoriului de uz comun din str. N. Zelinski, 28/7;

ÎMGFL nr.3– salubrizarea teritoriului adiacent blocurilor de locuit nr. 9/1, 11 din str. Teilor;

ÎMGFL nr.4– salubrizarea teritoriului de uz comun din bd. Cuza-Vodă, 42,

ÎMGFL nr.5– salubrizarea teritoriului de uz comun la strada centrală, str. Independenţei 2/2, Valea Crucii, 8;

ÎMGFL nr.6– salubrizarea teritoriului de uz comun la strada centrală, str. Grădescu, 17-21;

ÎMGFL nr.7– salubrizarea teritoriului de uz comun din bd.Dacia, 67/1, 60/4, Şos. Munceşti 788 (iazul);

ÎMGFL nr.8– salubrizarea teritoriului de uz comun din preajma Stadionului Central din str. Bucureşti, 12;

ÎMGFL nr.9– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Odesa, str. Gării, str. Caucaz ;

ÎMGFL nr.10– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Testemiţanu, str. Malina Mică intersecţie cu str. C. Vîrnav, str. Gh. Caşu, 22;

ÎMGFL nr.11– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Academiei, 6/1, parc Academiei, 8/1, Şos. Hînceşti, 59;

ÎMGFL nr.12– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Pietrarilor, 4, 6, 8;

ÎMGFL nr.13– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. E. Coca, 29;

ÎMGFL nr.14– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Ion Neculce, 6-10;

ÎMGFL nr.15– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. V. Coroban, 22/1, terenul sportiv;

ÎMGFL nr.16– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Alba-Iulia, 202/4

ÎMGFL nr.17– salubrizarea teritoriului de uz comun din str-la Florăriei spre piaţă, str. Kiev 8/1, str. N. Dimo, 11/4;

ÎMGFL nr.18– salubrizarea teritoriului de uz comun din bd. Renaşterii Naţionale, Calea Moşilor, Circul;

ÎMGFL nr.19– salubrizarea teritoriului de uz comun din bd. Moscova, 22-28 spre Liceul ,,Ion Creangă”;

ÎMGFL nr.20– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Miron Costin;

ÎMGFL nr.21– salubrizarea teritoriului de uz comun din Calea Orheiului 19-51;

ÎMGFL nr.22– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Albişoara intersecţie cu str. Ismail;

ÎMGFL nr.23– salubrizarea teritoriului de uz comun din str. Albişoara, 66;

Director Petru GONTEA