Aviz

Aviz

În legătură cu acumularea haotică a deşeurilor de origine industrială (divane, scaune, frigidere etc.,), fapt care aduce prejudicii deimagine a oraşului Chişinău, Direcţia generală locativ –comunală şi amenajare, solicită locuitorilor oraşului depozitarea deşeurilor menţionate la terenurile pentru acumularea deşeurilor menagere, NUMAI ÎN ZIUA DE JOI (începînd cu data de 15.05.2014), a fiecărei săptămâni, pentru a fi organizată evacuarea lor de către ÎM Regia „Autosalubritate”.

ÎM Regia „Autosalubritate”

În legătură cu acumularea haotică a deşeurilor de origine industrială (divane, scaune, frigidere etc.,), fapt care aduce prejudicii deimagine a oraşului Chişinău, Direcţia generală locativ –comunală şi amenajare, în temeiul pct.5.13 al Regulamentului cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea ordinii sanitare în municipiul Chişinău cu nr.4/11 din 05.12.2000, solicită evacuarea deşeurilor depozitate, începînd cu data de 15.05.2014, în ziua de joi a fiecărei săptămîni.

Director

Petru GONTEA