Comunicat cu privire la recuperarea cheltuielelor la serviciile de încălzire

Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău aduce la cunoştinţă că la data de 18.06.2015 a avut loc şedinţa de lucru cu tematica” Conlucrarea juriştilor întreprinderilor municipale cu reprezentanţii SA „Termoelectrică” privind acţiunile necesare de întreprins în perceperea datoriilor debitoare pentru serviciile comunale”. În acest sens a fost emis ordinul DGLCA nr.82-d din 12 iunie 2015 cu privire la recuperarea datoriilor pentru serviciile comunale şi intensificarea lucrului cu rău-platnicii de către ÎMGFL 1-23.