Comunicat IDIS Viitorul

IDIS ”Viitorul” a prezentat joi, 20 februarie 2014, recomandări privind îmbunătăţirea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (SACETC). La eveniment a participat şi dl Vlad Ungurean – Şef al Direcţiei servicii comunale şi relaţii cu furnizorii din cadrul DGLCA.