Comunicat informativ cu privire la controalele sistematice pentru verificarea calității lucrărilor

Comunicat informativ

Prin prezenta, aducem la cunoştinţă faptul că în baza Ordinului Direcţiei generale locativ – comunală şi amenajare nr. 13/122 – d din 22.05.13 cu privire la efectuarea controlului îndeplinirii planului de pregătire a fondului locativ către perioada rece a anilor 2013 – 2014, de către angajaţii Direcţiei sunt efectuate controale sistematice la faţa locului pentru verificarea calităţii lucrărilor de pregătire a sistemelor inginereşti pentru sezonul rece al anilor 2013-2014.

În timpul controalelor se atrage o atenţie sporită la calitatea efectuării lucrărilor de profilaxie la sistemele inginereşti de aprovizionare cu apă potabilă, apă caldă menajeră şi în special la lucrările de profilaxie la sistemul centralizat de încălzire, pentru a asigura buna funcţionalitate a acesteia în perioada rece a anului şi asigurarea locatarilor cu servicii comunale calitative şi neîntrerupte în noul sezon de încălzire  2013 – 2014.