Comunicat pentru consumatorii serviciilor comunale

Vă informăm că au fost adoptate de Parlamentul Republicii Moldova două legi care reglementează furnizarea serviciilor publice de apă şi energie termică.

În Monitorul Oficial al RM nr. 178-184 din 11 iulie 2014  a fost publicată Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014 şi în Monitorul Oficial al RM nr. 60-65 din 14 martie 2014 a fost publicată Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 303 din 13.12.2013.