Conpensații pentru persoanele defavorizate la efectuarea plăților pentru resursele energetice

Cu privire la compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chişinău în sezonul de încălzire 2013-2014

 

În scopul raţionalizării  modului de compensare a cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chişinău în sezonul de încălzire 2013-2014, întru executarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 584 din 07.08.2013 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014”,  în temeiul art. 8 (4) din Legea  Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 14 (3) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul  municipal Chişinău DECIDE:

  1. Se aprobă compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chişinău în sezonul de încălzire 2013-2014, care au avut în anul calendaristic precedent adresării pentru compensare un venit global mediu ce nu depăşeşte 1600 lei pentru o persoană pe lună.
  2. Se aprobă un nou Regulament privind compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chişinău (anexa nr. 1).
  3. Se aprobă mărimea compensaţiilor pentru plata resurselor energetice, acordate persoanelor defavorizate din  municipiul Chişinău (anexa nr.2).
  4. Se aprobă modelul cererii-tip despre solicitarea compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice (anexa nr. 3).
  5.  Se abrogă :

5.1.   Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 15/15 din 25.09.2008 „Despre Regulamentul privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la achitarea  serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire”;

5.2.   Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 17/7 din 28.10.2008 „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.2008 „Despre Regulamentul privind mecanismul de acordare a ajutoarelor  sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la  achitarea  serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire”;

5.3.     Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 14/11 din 22.12.2009  „Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.2008 „Despre Regulamentul privind mecanismul de acordare a ajutoarelor  sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la  achitarea  serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire” (cu modificările operate prin decizia  Consiliului municipal Chişinău nr. 17/7 din 28.10.2008);

5.4.     Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/4-1 din 15.05.2012  „Cu privire la acordarea ajutorului social păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău pentru  achitarea  energiei termice, gazelor naturale, lemnelor şi cărbunilor, folosite în perioada de  încălzire 2011-2012”;

5.5.         Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 8/9 din 20.12.2012 „Cu privire la acordarea de compensaţii persoanelor defavorizate pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2012-2013”.

  1. Direcţia relaţii  publice (dl Vadim Brînzaniuc) va aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Chişinău, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei decizii.
  2.  Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina  primarului general dl Dorin Chirtoacă.