Executarea planului de lucrări privind deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice

Executarea planului de lucrări privind deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul bloculrior locative pînă la 20.09.2013, efectuate de ÎMGFL nr.1-23.