Inspecţia contoarelor individuale de apă potabilă şi apă caldă menajeră

În baza Ordinului DGLCA nr. 12/01 din 03.01.2012 de către ÎMGFL nr. 1-23 se efectuează inspecţia contoarelor individuale de apă potabilă şi apă caldă menajeră instalate în interiorul apartamentelor. Procesul inspecţiei cuprinde:

  • controlul vizual al contoarelor;
  • citirea datelor înregistrate de contoare;
  • verificarea existenţei certificatelor metrologice;
  • controlul sigiliilor la contoare;
  • numărul contoarelor (apă potabilă/menajeră);
  • tipul (clasa) contoarelor;
  • modul de montare a contorului (vertical/orizontal).

În cazul depistării de încălcări a legislaţiei în vigoare privind instalarea, întreţinerea şi deservirea contoarelor individuale, către proprietari/chiriaşi de apartamente, ÎMGFL nr.1-23 vor înmîna prescripţii de înlăturare a  deficienţilor (conform Hotărîrii de Guvern Nr. 1228 din 13.11.2007). În cazul neîndeplinirii acestora în termenul acordat, se va informa ÎM „Infocom”, de a calcula consumul de apă conform normelor aprobate.

Conform Hotărîrii de Guvern Nr. 191 din  19.02.2002, consumatorul va asigura accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, în apartament/încăperea locuibilă în cămin (între orele 8.00 – 19.00) pentru efectuarea controlului privind starea tehnică a contoarelor şi reţelelor de alimentare cu apă, cu întocmirea actului.

În acest context, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare informează locatarii să fie cît mai receptivi şi să conlucreze cu reprezentanţii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ.