Întreprinderea măsurilor necesare pentru curăţarea acoperişurilor de zăpadă şi ţurţuri de pe clădirile din municipiul Chişinău

Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru curăţarea
acoperişurilor de zăpadă şi ţurţuri de pe clădirile din municipiul Chişinău.

Având în vedere asigurarea securităţii cetăţenilor, întru evitarea pericolului căderii ţurţurilor de pe acoperişurile clădirilor, atât publice, cât şi private, luând în consideraţie situaţia climaterică, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, dispoziţiei nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chişinău şi ale secretarului Consiliului municipal”, viceprimarul municipiului Chişinău DISPUNE:

  1. Gestionarii fondului locativ, administratorii clădirilor de menire socială (instituţii preşcolare şi preuniversitare, medicale, de cultură şi agrement etc.), precum şi altor clădiri cu aglomerări de persoane, indiferent de forma de proprietate sînt obligaţi:

1.1 să întreprindă măsurile necesare pentru curăţarea acoperişurilor de  zăpadă şi de doborîre a ţurţurilor de gheaţă.

1.2 în cazul pericolului căderii ţurţurilor, pînă la doborîrea acestora, locurile ce prezintă pericol vor fi îngrădite cu indicatori bine vizibili.

  1. Subdiviziunile Primăriei municipiului Chişinău care dispun de utilaje specializate pentru acces la acoperişurile clădirilor le vor oferi în bază de contract, contra plată persoanelor vizate în pct.1.
  2. Direcţia relaţii publice (dl Vadim Brânzaniuc) prin intermediul mass-media va informa prevederile prezentei dispoziţii.
  3. Controlul privind îndeplinirea prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

VICEPRIMAR

Vladimir COTEŢ