Inventarierea reţelelor inginereşti din blocurile locative gestionate

Comunicat

Gestionarii fondului locativ, ÎMGFL nr. 1 – 23 în baza Ordinului Nr.14/21-d din „04” februarie 2014 în perioada a două luni vor inventaria reţelelor inginereşti din blocurile locative gestionate. Aceasta are ca scop evaluărea stării reţelelor gestionate de către ÎMGFL nr. 1 – 23, a gestionării eficiente a surselor financiare acumulate pentru deservirea reţelelor inginereşti şi elaborării unui plan de acţiuni privind remedierea stării reţelelor inginereşti, în baza prevederilor  pct. 19  din Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 21.12.1998 privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Regulamentului”, Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.02 „despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”