Proiect de eficienţă energetică

Primăria Municipiului Chişinău informează despre iniţierea unui proiect municipal de eficienţă energetică, ce presupune înlocuirea geamurilor de la scările blocurilor de locuinţe şi uşile de la intrare cu geamuri termopan şi respectiv, uşi noi. Proiectul este susţinut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Comisia Europeană şi Guvernul Suediei, prin programul „MOREEFF”.

În continuare, urmează o acţiune masivă de conlucrare cu cetăţenii care locuiesc la bloc pentru a li se prezenta oferta. Direcţia generală  locativ-comunală şi amenajare a fost împuternicită de a organiza semnarea contractului cu privire la administrarea blocului de locuinţe, cu fiecare proprietar de apartament, indiferent dacă e posesor de locuinţă sau chiriaş. În acest scop este necesară semnarea unui contract dintre locatar şi gestionarul fondului locativ, pentru lucrări curente.

În următoarele 2 săptămâni, solicitările pentru proiect urmează a fi depuse de către gestionarii fondului locativ la BC „Moldindconbank” – partenerul BERD în implementarea proiectului. Banca acceptă dosarele şi le transmite mai departe către programul „Moreeff”, pentru obţinerea componentei de grant, în mărime de pînă la  30%.

Din sursele de la bancă, în prima etapă, este posibilă schimbarea geamurilor de la scară şi uşile de la intrare pentru jumătate din numărul blocurilor din Chişinău, iar în a doua etapă – chiar peste tot, cel puţin pentru blocurile municipale, gestionate de ÎMGFL. Totuşi, orice gestionar al fondului locativ poate aplica la acest proiect.

Contracte urmează a fi încheiate cu circa 90 mii proprietari de apartamente. Cu 2097 locatari deja au fost semnate contracte.

Mai multe detalii aflaţi pe pagina web: www.moreeff.info