Regulamentul cu privire la reabilitarea termică și construcția mansardelor la blocurile de locuințe din mun. Chișinău

Persoane responsabile:
Vasile Efros – șef al serviciului proiecte și achiziții publice (Direcția generală locativ-comunală și amenajare)
Tel. 022 24-25-01, email: spap@dglca.md

Termen limită de prezentare a propunerilor și obiecțiilor: 28.02.2014