Raport de inventariere

Raport cu privire inventarierea reţelelor inginereşti de apă potabilă, apă caldă menajeră, încălzire şi  de canalizare  din blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1 – 23 (anul 2014).