Raport. Privind derularea sezonului de încălzire 2013-2014 în municipiul Chişinău

Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău Vă informează referitor la derularea sezonului de încălzire 2013-2014 în mun. Chişinău la blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1-23.

Conform Dispoziţiei Primarului General al mun. Chişinău nr. 942-d din 12.11.2013, sezonul de încălzire 2013-2014 a demarat la data de 12 noiembrie 2013 şi a fost permis SA „Apă-canal Chişinău” şi SA „Termocom” de a conecta obiectivele din fondul locativ la sistemul centralizat de încălzire. Cît priveşte închiderea sezonului de încălzire 2013-2014, sa finisat la data 14.03.2014, conform Dispoziţiei nr. 151-d.

ÎMGFL nr. 1-23 au în gestiune 1594 blocuri locative, care se aprovizionează cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire (SACET). Conectarea blocurilor locative la SACET, sa efectuat în decursul a 2 zile, iar reglarea sistemelor interne de aprovizionare cu energie termică – în decurs de 15 zile, de la data semnării Dispoziţiei. Semnarea bonurilor de conectare şi conectarea blocurilor locative la SACET sa efectuat necondiţionat de către SA „Termocom”.

Pe parcursul sezonului de încălzire ÎMGFL nr. 1-23 a avut loc o conlucrare bună cu SA „Termocom” şi SA “Apă Canal Chişinău” în ce priveşte gestionarea procesului de aprovizionare cu energie termică (încălzire) a blocurilor locative din mun. Chişinău. În comun s-au conectat blocurile locative la sistemul de încălzire, operativ au lichidat scurgerile depistate, au examinat petiţiile locatarilor la acest capitol şi au ales persoane responsabile de contorul termic. Ţinem să menţionăm, că pînă la demararea sezonului de încălzire au fost lichidate majoritatea deficienţelor depistate în perioada precedentă. În procesul de intervenţie la executarea lucrărilor în perioada respectivă din cadrul ÎMGFL nr. 1-23 au fost implicaţi zilnic în medie cîte 1 sudor şi 8 lăcătuşi în fiecare întreprindere.

Totodată, gestionarii au conlucrat cu furnizorul în privinţa colectării plăţii pentru serviciul de încălzire de la consumatori. Au fost pregătite dosarele de acţionare în judecată a rău-platnicilor şi prezentate în instanţă.

Cît priveşte  utilizarea eficientă a energiei termice, în baza Dispoziţiei nr. 828-d din 02.10.2013 a fost stabilită modalitatea de reglare a circuitului agentului termic şi permiterea alegerii la adunarea locatarilor, persoane responsabile de acest proces. Acestora, conform Proceselor –verbale a locatarilor blocurilor, se efectuează o reducere la plata serviciului de încălzire, pentru activitatea îndeplinită.

În baza Hotărîrii Guvernului Nr. 584 din  07.08.2013 privind măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă – iarnă, gestionarii fondului locativ municipali, cît şi asociaţiile, în acest scop din timp, au elaborat planuri, grafice şi implementarea măsurilor care periodic sau monitorizat, conform Anexei Nr.1 şi 2 a ordinului Direcţiei.

La capitolul eficienţa energetică ÎMGFL 1-23, prin întreprinderea măsurilor de conservare a energiei termice în perioada de pregătire a fondului locativ către perioada rece a anului au îndeplinit acţiuni conform Anexelor expuse anterior. O atenţie deosebită sa acordat blocurilor locative în care în perioada rece, în comun cu SA “Termocom” au fost depistate unele deficienţe în procesul de aprovizionare cu energie termică. În prezent, conform informaţiei ÎMGFL 1-23 se constată ca deficienţe privind aprovizionarea cu energie termică pe coloane au fost depistate la 37 blocuri locative. Pe parcursul  sezonului de încălzire 2013-2014, dereglări majore şi avarii la sistemele interne ale blocurilor nu au avut loc. Totodată, menţionăm că în cazurile temperaturii scăzute a aerului exterior, agentul termic nu a fost livrat de la sursă conform graficului de temperaturi aprobat de către Ministerul Economiei al RM. Din motivele expuse mai sus temperatura în unele apartamente nu a fost asigurată conform normelor sanitare de 180C şi gestionarii au fost nevoiţi să efectueze recalculări la plata serviciului de încălzire (aproximativ pentru 1061 apartamente, cu excepţia lunii martie).

Recalcularea plăţii pentru serviciul „energia termică” pentru apartamentele care n-au fost asigurate cu serviciu calitativ, în blocurile locative gestionate de către ÎMGFL nr. 1-23, după cum urmează: (informaţia prezentată de ÎM ”Infocom”)

Luna, anul

Nr. de apartamente

Suma

 (lei)

noiembrie 2013 321 22 886.14
decembrie 2013 241 59 648.48
ianuarie 2014 213 46 803.90
februarie 2014 286 74 691.26
TOTAL 1061 204 029.78

Comparativ cu sezonul de încălzire 2012-2013 sa micşorat cu ≈ 500 apartamente.

 

În adresa ÎMGFL nr.1-23 au fost recepţionate 4013 petiţii de la locatari pe problemele serviciilor comunale, care au fost examinate şi soluţionate, cu informarea petiţionarilor în termenii stabiliţi de legislaţie, după cum urmează:

gestionarul numărul petiţiilor totale în sezonul de încălzire

(2013-2014)

numărul petiţiilor la sistemul de:
încălzire apă potabilă apă caldă menajeră canalizare reţele electrice LUC
Total pe ÎMGFL 1-23 4013 1660 434 611 615 693

Comparativ cu sezonul de încălzire 2012-2013 numărul de petiţii sa micşorat cu ≈ 9200 cereri.

 

Pe parcursul sezonului de încălzire 2013-2014 asistenţa tehnică din cadrul ÎMSL din sectoare au înlăturat în total 2846 de avarii, după cum urmează:

întreprinderea numărul intervenţiilor totale Numărul intervenţiilor de lichidare a avariilor la sistemul de:
încălzire apă potabilă apă caldă menajeră canalizare reţele electrice LUC
ÎMSL Buiucani 1329 106 440 206 541 36
ÎMSL Botanica 206 65 49 40 88 22
ÎMSL Centru 209 46 44 26 69 24
ÎMSL Ciocana 441 105 73 64 145 54
ÎMSL Rîşcani 603 139 110 68 276 10
Total 2846 461 716 404 1119 146

Comparativ total cu sezonul de încălzire 2012-2013 numărul de chemări e aproximativ acelaşi. Pentru sistemul de încălzire sa micşorat cu ≈ 200 chemări.

 

Totodată, menţionăm că gestionarii fondului locativ, inclusiv şi autorităţile publice locale se confruntă cu unele dificultăţi în ce priveşte convingerea proprietarilor de apartamente, că aceştia sunt obligaţi, conform legislaţiei în vigoare, să întreţină în stare funcţională sistemele inginereşti din interiorul apartamentului şi în caz de necesitate să efectueze lucrări de substituire a elementelor acestora. Printre acestea se numără:

  1. mentalitatea sovietică a consumatorilor de servicii;
  2. lipsa cooperării, conlucrării locatarilor între ei, dar şi cu gestionarii;
  3. eschivarea proprietarilor de apartamente de la îndeplinirea obligaţiunilor asumate prin faptul privatizării;
  4. sistemul vertical de distribuţie, ceea ce nu permite evidenţa consumului energiei termice la fiecare apartament şi asigurarea calităţii;
  5. implicarea redusă şi pasivă a locatarilor în treburile interne din bloc;
  6. nivelul scăzut de plată a populaţiei pentru servicii şi lucrări;
  7. responsabilii de contoare termice dereglează uneori procesul de aprovizionare calitativă a consumatorilor cu energie termică;
  8. şi altele.

În final, putem menţiona că acest domeniu strategic necesită o atitudine majoră în continuare din partea tuturor celor implicaţi în acest proces (furnizor, gestionar, consumator şi autorităţi) şi faţă de problemele care apar pe parcurs. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare în comun cu ÎMGFL nr.1-23, vor depune în continuare tot efortul pentru a pregăti fondul locativ către sezonul de încălzire 2014-2015. În acest scop, DGLCA a solicitat ÎMGFL 1-23 să prezinte programele de activitate, graficele de efectuarea a profilaxiei şi spălării hidropneumatice a sistemelor inginereşti şi întreprinderea măsurilor concrete care vor conduce la pregătirea mai bună a fondului locativ şi reţelelor inginereşti din interiorul acestora pînă la 01.10.2014. Ca rezultat, se v-a diminua deficienţe depistate şi ulterior lichidate, care direct se vor răsfrînge asupra ridicării eficienţei energetice şi asigurării cu servicii calitative şi permanente, a locuitorilor municipiului Chişinău.

 Director

Petru Gontea