Spartachiada DGLCA 2013

REGULAMENTUL

desfăşurării competiţiilor sportive

„Zilei profesionale

a lucrătorului din domeniul locativ – comunal”

 

 

I. Obiective şi sarcini.

Competiţiile se desfăşoară in scopul:

– propagării în colectivele de munca a culturii fizice si sportului ;
–  modului sănătos de viaţă şi fortificarea sănătăţii angajaţilor ,

II. Organizarea si desfăşurarea competiţiilor.
Competiţiile sportive vor fi organizate  în conformitate cu  Regulamentul competiţiilor

sportive şi structurile respective ale acestora.

III. Termenul şi locul desfăşurării competiţiilor.
Competiţiile se vor desfăşura la data de 25 mai 2013, orele 10.00-14.00,

pe adresa : Parcul de cultura al sectorului  Rîşcani, str. Braniştii – A. Russo

 IV. Participanţii şi programul de desfăşurare.
1. Echipa DGLCA

2. Echipa sectorului Botanica
3. Echipa sectorului Centru
4 .Echipa sectorului Buiucani
5. Echipa sectorului Rîşcani

6. Echipa sectorului Ciocana
Etapă – 1

Voleibol – 6 persoane (femei, bărbaţi) + 2 persoane de rezervă.

Etapă – 2
– Tracţiuni la bara fixă, concurs individual (3 bărbaţi de la fiecare sector);

– Sărituri  în lungime fără elan, concurs de echipă (3 bărbaţi + 2 femei de la fiecare sector);
– Ridicarea greutăţii ( 16 kg. ) concurs individual pentru toţi doritorii.

Etapă – 3
– Starturi vesele: concurs de echipă, participanţi  ( tata, mama, copil în vârstă de la 10-12 ani, de la fiecare sector);
– Starturi vesele pentru toţi copii doritori cu vîrsta de la 7-9 ani.

 

Etapă – 4
– Tragerea otgonului – bărbaţi, concurs de echipă,  componenţa echipei 6 persoane:

V.   Modul  de participare
     La  competiţiile sportive participă salariaţii, care la ziua dată activează in cadrul sferei
locativ-comunală şi amenajare.

La momentul sosirii la competiţii, reprezentanţii echipelor prezintă colegeului de arbitrii buletinele de identitate, oferta de participare la competiţii, lista participanţilor după genurile de sport.

VI.  Totalurile competiţiilor
Sistemul de desfăşurare a competiţiilor se determina  de Colegiul de arbitri în
dependenţa de numărul de echipe.
Totalurile competiţiilor se efectuează pentru fiecare gen de sport aparte.
Echipele şi participanţii de la probele individuale  vor fi menţionaţi cu diplome şi premii băneşti, in corespundere cu locul  ocupat.

 

 

Nr.

d. o

Proba sportivă

Locul I

Locul II

Locul III

1 Volei

600

500

400

2. Tracţiuni la bara fixă,

100

80

50

3. Sărituri în lungime fără elan

300

250

200

4. Ridicarea greutăţii

100

80

50

5. Starturi vesele: participanţi de la fiecare sector( tata,mama, copil, în vîrstă de 10-12 ani.)

200

150

100

6. Starturi vesele pentru copii doritori cu vîrsta de 7-9 ani.

cadou

cadou

cadou

7. Tragerea otgonului

300

250

200

8. Arenda terenului

1000

9. Plata pentru personal tehnic

(deviz de cheltuieli)

2150

10. TOTAL (lei)

7060

 

VII.  Finanţarea   Competiţiilor.

Cheltuielile  legate de  organizare şi desfăşurare vor fi suportate de comitetul  sindical al lucrătorilor din cadrul întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ.

 

VII.I  Organizator:     Nadejda   Şicula, Preşedinte


Membrii  comitetului
:
Echipa DGLCA  –  Vlad Ungurean,  Lidia Beţivu;
Echipa sectorului Botanica  –  Pantelemon Iliescu,  Guzun Vasile;
Echipa sectorului Centru  –  Tatiana Bubulici,  Alexandru Gore;
Echipa sectorului Buiucani  –  Grigore Stratulat,  Leonid Hariton;
Echipa sectorului Rîşcani  –  Gheorghe Pîslari,  Ion Grigor;
Echipa sectorului Ciocana  –  Aurel Sobeţchi,  Natalia Bîrzoi.