Cu privire la constituirea Comisiei pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii obiectivelor sociale şi ale gospodăriei locativ-comunale către sezonul rece 2015-2016

Română Descarcă 327,50 КБ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Dispoziție

 

 

Cu privire la constituirea
Comisiei pentru organizarea,
monitorizarea şi controlul
pregătirii obiectivelor sociale
şi ale gospodăriei locativ-comunale
către sezonul rece 2015-2016

În scopul pregătirii fondului locativ, administrativ şi a reţelelor tehnico-edilitare pentru funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, în baza pct. 2 lit. a) din Hotărîrea de Guvern nr. 489 din 10.08.2015 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016”, în temeiul art. 29, alin. (1), lit. m) şi art. 32, alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Dispoziţiei nr. 64-dc din 28.02.2008 „Cu privire la atribuţiile conducerii Primăriei municipiului Chişinău şi ale secretarului Consiliului municipal” viceprimarul municipiului Chişinău DISPUNE:

1. Se constituie Comisia pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii obiectivelor sociale şi ale gospodăriei locativ-comunale către sezonul rece 2015-2016, în următoarea componenţă:

Preşedintele Comisiei
Coteţ Vladimir
– viceprimar.

Vicepreşedintele Comisiei
Gontea Petru
– şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău.

Membrii Comisiei:
Spînu Maria – consilier al viceprimarului de ramură, secretar al Comisiei;
Ungurean Vlad – şef al Direcţiei servicii comunale şi relaţii cu furnizorii, DGLCA;
Dubiţa Ghenadie – şef al Direcţiei administrarea fondului locativ, DGLCA;
Prepeliţa Boris – vicepretor al sectorului Botanica;
Mistreanu Vasile – vicepretor al sectorului Buiucani;
Urîtu Vasile – vicepretor interimar al sectorului Centru;
Moraru Igor – vicepretor al sectorului Ciocana;
Mereacre Vasile – vicepretor al sectorului Rîşcani;
Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana – şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport;
Culev Lucia – şef al Direcţiei cultură;
Moldovanu Mihail – şef al Direcţiei sănătăţii;
Guştiuc Iurie — şef al Direcţiei situaţii excepţionale a municipiului Chişinău;
Bajura Alexandru – şef al Î.M. Regia „Autosalubritate”;
Rozlovan Iurie – director tehnic al S.A „Termoelectrica”;
Midari Vitalie – director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
Haruţa Eliferii – şef al Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”;
Stanciu Ion – şef al Î.M.S. „Liftservice”;
Mărgineanu Ion – şef al Î.M. „Infocom”;
Moţpan Alexandra – şef al Direcţiei administraţie publică locală a Primăriei municipiului Chişinău.

2. Pretorii de sector, şefii subdiviziunilor Primăriei municipiului Chişinău, primarii oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău, conducătorii întreprinderilor municipale şi agenţilor economici vor constitui Comisii interne pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii obiectivelor sociale şi ale gospodăriei locativ-comunale către sezonul rece 2015-2016, vor întocmi planuri şi rapoarte de activitate și le vor prezenta secretarului Comisiei.

3. Se stabileşte că şedinţele de lucru al Comisiei vor avea loc la necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe lună, cu audierea rapoartelor prezentate de către persoanele cu funcţii de răspundere, privind mersul realizării planurilor elaborate în vederea asigurării bunei funcţionări a gospodăriei locativ-comunale şi a obiectivelor sferei sociale în perioada rece 2015-2016.

4. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, Direcţia generală educaţiei, tineret şi sport, Direcţia sănătăţii, S.A.”Apă-Canal Chişinău” şi S.A. ”Termoelectrica” vor prezenta rapoartele întocmite, conform competenţelor, în adresa organelor publice centrale nominalizate în pct. 3 (b) şi în anexele la Hotărîrea de Guvern nr. 489 din 10.08.2015.

5. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

VICEPRIMAR
Vladimir COTEŢ