ÎMGFL

ÎMGFL nr. 1

 • Adresa: str. Nicolae Titulescu, 6
 • Director: Ciobanu Gheorghe, tel. 0(22) 55 00 94
 • Inginer-şef: Lutîca Vladimir, tel. 0(22) 52 32 18
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 2

 • Adresa: str. Trandafirilor, 29/1
 • Director: Goncearenco Anatolie, tel. 0(22) 55 30 68
 • Inginer-şef: Condrea Mihai, tel. 0(22) 55 30 68
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 3

 • Adresa: str. Teilor, 7/2
 • Director: Patraşco Didina, tel. 0(22) 76 96 88
 • Inginer-şef: Ghirin Iurie, tel. 0(22) 77 15 25
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 4

 • Adresa: bd. Traian, 23/1
 • Director: Nagară Cristian, tel. 0(22) 76 66 33
 • Inginer-şef: Ciorbă Anatolie, tel. 0(22) 77 17 07
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 5

 • Adresa: str. Independenţei, 42/3
 • Director: Mina Doschinescu, tel. 0(22) 76 04 88
 • Inginer-şef: Ivasişina Olga, tel. 0(22) 76 27 55
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 6

 • Adresa: str. Sarmizegetusa, 37/1
 • Director: Iliescu Pavel, tel. 0(22) 55 83 50
 • Inginer-şef: Tarai Nicolai, tel. 0(22) 55 83 50
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 7

 • Adresa: str. Munceşti, 808
 • Director: Stavinschi Victor, tel. 0(22) 35 37 74
 • Inginer-şef: Bîrdu Vasile, tel. 0(22) 35 37 74
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 8

 • Adresa: str. Mihai Eminescu, 30
 • Director: Petcu Ion, tel. 0(22) 22 33 97
 • Inginer-şef: Irsachi Iurie, tel. 0(22) 22 33 97
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 9

 • Adresa: str. Ismail, 86
 • Director: Ciumac Vlad, tel. 0(22) 54 70 59
 • Inginer-şef: Gălăţanu Sergiu, tel. 0(22) 54 70 59
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 10

 • Adresa: str. Vasile Alecsandri, 17
 • Director: Josan Mihail, tel. 0(22) 72 94 05
 • Inginer-şef: Rotaru Ion, tel. 0(22) 72 94 05
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 11

 • Adresa: str. Gheorghe Asachi, 52
 • Director: Selivanov Ruslan, tel. 0(22) 73 54 90
 • Inginer-şef: Neicovcean Ala, tel. 0(22) 72 97 75
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 12

 • Adresa: str. Sprîncenoaia, 6
 • Director: Bîrzoi Valentin, tel. 0(22) 72 87 97
 • Inginer-şef: Streţcu Ana, tel. 0(22) 72 87 97
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 13

 • Adresa: str. Bucureşti, 79
 • Director: Brănişteru Alexandr, tel. 0(22) 22 43 90
 • Inginer-şef: Fussa Victor, tel. 0(22) 22 99 85
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 14

 • Adresa: str. Mitropolit Dosoftei, 142
 • Director: Pâslaru Gheorghe, tel. 0(22) 29 53 02
 • Inginer-şef: Melnic Valentin, tel. 0(22) 29 51 76
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 15

 • Adresa: str. Paris, 51/3
 • Director: Ciobu Vadim, tel. 0(22) 71 34 20
 • Inginer-şef: Bedros Petru, tel. 0(22) 71 35 70
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 16

 • Adresa: str. Onisifor Ghibu, 2/4
 • Director: Stratulat Grigore, tel. 0(22) 51 12 53
 • Inginer-şef: Priseajniuc Tamara, tel. 0(22) 51 12 53
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 17

 • Adresa: str. Dumitru Râşcanu, 33/1
 • Director: Ursu Gheorghe, tel. 0(22) 44 43 81
 • Inginer-şef: Erizanu Nicolai, tel. 0(22) 44 43 81
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 18

 • Adresa: str. Kiev, 3A
 • Director: Vacarciuc Vadim, tel. 0(22) 44 02 57
 • Inginer-şef: Burcovschi Vadim, tel. 0(22) 44 10 85
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 19

 • Adresa: bd. Moscova, 14
 • Director: Răileanu Constantin, tel. 0(22) 32 13 00
 • Inginer-şef: Codreanu Grigore, tel. 0(22) 32 13 19
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 20

 • Adresa: bd. Moscova, 11
 • Director: Botezatu Tamara, tel. 0(22) 44 22 64
 • Inginer-şef: Cebotari Anatolie, tel. 0(22) 44 73 75
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 21

 • Adresa: str. Gheorghe Madan, 81
 • Director: Rusu Valeriu, tel. 0(22) 46 09 57
 • Inginer-şef: Grozdov Svetlana, tel. 0(22) 46 09 57
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 22

 • Adresa: str. Albişoara, 22
 • Director: Ciuchitu Eugen, tel. 0(22) 27 07 24
 • Inginer-şef: Cupcinenco Nicolae, tel. 0(22) 27 07 24
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

ÎMGFL nr. 23

 • Adresa: str. Arbore, 7A
 • Director: Creciun Oleg, tel. 0(22) 29 41 12
 • Inginer-şef: Drumea Marina, tel. 0(22) 29 41 12
 • Blocurile şi teritoriile administrate vezi pe hartă

 

Scopurile şi genurile de activitate:

 1. Prestarea serviciilor locativ-comunale, inclusiv administrarea blocurilor de locuinţe;
 2. Soluţionarea problemelor referitoare la exploatarea fondului locativ şi cel cu altă destinaţie decât acea de locuinţă, proprietate publică locală şi alte probleme ce ţin de competenţa Întreprinderii şi sarcinile delegate de DGLCA conform competenţelor atribuite, concomitent îndeplinind condiţiile prezentului Statut;
 3. Administrarea, în bază de contract, a spaţiului de locuit, inclusiv a serviciilor tehnice, a spaţiilor comerciale şi de producţie, a spaţiilor cu alte destinaţii decât cele descrise mai sus;
 4. Elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă privind activitatea Întreprinderii, a planurilor de reparaţie curentă şi capitală a spaţiului locativ aflat în gestiune şi coordonarea acestora cu DGLCA şi pretura de sector;
 5. Exercitarea controlului asupra integrităţii patrimoniului, proprietăţii administraţiei publice locale inclusiv, exploatării caselor de locuit şi apartamentelor;
 6. Elaborarea acţiunilor de ameliorare a indicatorilor economici şi de ridicare a rentabilităţii gestionării patrimoniului administraţiei publice locale;
 7. Exercitarea controlului asupra folosirii, întreţinerii şi exploatării fondului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a celui inutilizabil pentru trai, date în arendă;
 8. Exercitarea şi aplicarea măsurilor antiincendiare, pentru protecţia muncii, tehnica securităţii, precum şi aplicarea realizărilor de inovare şi raţionalizare;
 9. Examinarea sugestiilor, cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, întreprinderea acţiunilor de soluţionare corectă şi operativă a problemelor înaintate;
 10. Înaintarea propunerilor în ceea ce priveşte reparaţia capitală a fondului de locuinţe, întocmirea listelor nominale de investiţii, de încheiere a contractelor de executare a documentaţiei tehnice şi a lucrărilor de reparaţie, verificarea calităţii şi a termenului de efectuare a renovării obiectelor, recepţionarea obiectivelor după reparaţia capitală, efectuarea calculelor pentru lucrările executate;
 11. Asigurarea păstrării şi utilizării corecte a materialelor de construcţie, inclusiv a celor obţinute după demolarea elementelor de construcţie şi a clădirilor, pentru a fi reutilizate;
 12. Organizarea colectării materiei prime reutilizabile;
 13. Efectuarea controlului şi întreprinderea măsurilor de rigoare pentru neadmiterea încălcării regulilor în construcţie şi de exploatare;
 14. Eliberarea certificatelor necesare populaţiei după locul de trai conform tarifelor aprobate de fondator;
 15. Comercializarea materialelor de construcţie pentru reparaţia curentă şi capitală a caselor particulare şi apartamentelor private;
 16. Organizarea activităţii şi salubrizarea teritoriilor administrate; curăţarea veceurilor din curţi, camerelor, conductelor de gunoi şi a terenurilor de acumulare a gunoiului etc.