Acordarea de ajutoare sociale păturilor social-vulnerabile din mun. Chişinău la achitarea serviciilor comunale

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Kbx-Ry1tWVY[/embedyt]

 

Acordarea ajutorului social pentru plata serviciilor comunale este efectuată în conformitate cu Regulamentul privind modul de stabilire şi acordare a ajutoarelor sociale pentru achitarea serviciilor comunale unor categorii de consumatori ai municipiului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 15/15 din 25.09.2008 (cu modificările operate conform deciziilor CMC nr. 17/7 din 28.10.2008 şi nr. 14/11 din 22.12.2009).

În perioada anilor 2008-2012 au fost acordate ajutoare sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la achitarea serviciilor comunale, după cum urmează:

Sezonul de încălzire

Numărul de familii

Suma alocată, mii lei

2008-2009

19398

22851,0

2009-2010

30136

40933,4

2010-2011

37085

67518,0

2011-2012

38142

74973,2

 

Cât priveşte volumul de cereri înaintat pentru a obţine acordarea compensaţiilor la plata serviciilor comunale în  sezonul de încălzire 2012-2013, au fost confirmate 17984 de cereri şi au fost depuse 1059 cereri noi.

Totodată, informăm locuitorii mun. Chişinău că pentru a obţine acordarea ajutorului social pentru plata serviciilor comunale este nevoie de a depune o cerere la gestionarul fondului locativ, la care se va anexa:

 

– buletinul de identitate (paşaportul sovietic) sau adeverinţa de naştere (copie);

– certificatul de căsătorie (copie);

– certificatul despre componenţa familiei;

– certificatul privind stabilirea compensaţiei la locul de trai precedent (în cazul schimbării locului de trai);

– certificatul privind suprafaţa locuinţei (casei) şi/sau tipul de încălzire şi alte servicii;

– facturile privind plata serviciilor comunale şi necomunale pentru ultima lună de până la data completării cererii;

– extrasul din contul personal sau cartea de imobil;

– certificatul despre salariu, eliberat de la locul de muncă;

– alte documente ce confirmă necesitatea ajutorului social şi statutul de familie defavorizată social.

Suplimentar, menţionăm faptul că ajutoarele sociale se acordă în funcţie de venitul global al unei persoane/familie, care nu depăşeşte valoarea minimă de existenţă în mărime de 1450 lei pentru o persoană în municipiul Chişinău.


Mărimea ajutoarelor sociale pentru achitarea serviciilor comunale, acordate unor categorii de consumatori ai municipiului Chişinău 

Nr. d/o

Descriere

Mărimea ajutoarelor sociale

1.

Încălzire centralizată

40 % din suma calculată pentru suprafaţa totală, conform tarifului pentru energia termică în vigoare

2.

Aprovizionare cu apă caldă (pentru agent termic)

40% din suma calculată pentru volumul de apă caldă consumat, conform tarifului pentru energia termică în vigoare

3.

Aprovizionarea cu gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire

250 lei în lună pentru o persoană

4.

Aprovizionarea cu gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire de către pensionarii solitari

500 lei în lună