Cursuri de instruire a administratorilor fondului de locuinţe

Conform Hotărârii Guvernului    Republicii Moldova nr. 122 din  18.02.2014 „Cu privire la  programul de reformare a  serviciilor publice pentru anii  2014-2015”, autorităţile şi  instituţiile publice sunt  responsabile de elaborarea şi  desfăşurarea cursurilor de  instruire pentru specialiştii în deservirea beneficiarilor serviciilor publice.

În acest context, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău, în comun cu Centrul de formare continuă din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, cu sprijinul Primăriei mun. Chişinău, al Preturilor de sector au organizat cursuri de instruire profesională a administratorilor fondului locativ.

Până în prezent, au participat la cursuri şi au fost atestaţi 61 Directori şi Ingineri-şefi ai Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23, Directori ai Întreprinderilor municipale servicii locative din sectoarele mun. Chişinău şi unii Preşedinţi ai ACC, APLP şi CCL.

În perioada imediat următoare, se va desfăşura o nouă etapă de instruire, în urma căreia vor fi atestaţi aproximativ 30 de administratori ai fondului locativ.