Campania de salubrizare de toamnă, continuă

Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă
Campania de salubrizare de toamnă, continuă

În perioada 6 – 12 noiembrie, circa 400 de muncitori au fost antrenați zilnic în procesul de salubrizare manuală a spațiilor publice, curților blocurilor de locuințe, platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere, stațiilor de așteptare a transportului public și golirea coșurilor pentru gunoi. 

Pentru evacuarea deșeurilor vegetale, Întreprinderilor municipale li s-au pus la dispoziție mijloace de transport atât din cadrul ÎMSL de sector cât și din alte organizații. 

Astfel, pentru aceste lucrări au fost puse la dispoziție de la 10 până la 35 de mijloace de transport. 

În cazul volumului mare de frunziș întru facilitarea lucrărilor de încărcare, muncitorii au fost ajutați de miniîncărcătoarele „Avant”. 

De asemenea, au fost efectuate lucrări de demolare a gheretelor, porților, gardurilor și dispozitivelor anti-parching improvizate/neautorizate pe terenurile publice, demontarea si evacuarea elementelor din metal uzate de pe terenurile de joacă pentru copii din curțile blocurilor locative. 

Au fost evacuate deșeuri din construcție, frunziș și ramuri uscate. 

Prin urmare, săptămâna precedentă în procesul de salubrizare au fost antrenate 80 unități/utilaje de transport din dotarea parcului auto al ÎMSL-urilor fiind efectuate 325 de rute de evacuare a deșeurilor.